Wet- en regelgeving

De website moet worden beheerd in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de wet- en regelgeving van de jurisdictie(s) waarin de website wordt geëxploiteerd. Bovendien moet de website voldoen aan eventuele specifieke vereisten of beperkingen die in de gebruiksvoorwaarden zijn uiteengezet.

De website moet voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief de specifieke vereisten die zijn uiteengezet in de gebruiksvoorwaarden.

De website mag niet worden gebruikt voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. Gebruikers mogen in verband met de website geen wetten overtreden in hun rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

Gebruiksvoorwaarden

De Gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Door de website te gebruiken nadat dergelijke wijzigingen zijn aangebracht, stem je ermee in gebonden te zijn aan de herziene gebruiksvoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met de wijzigingen, moet je stoppen met het gebruik van de website.

Als een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, zal die bepaling worden beperkt of geëlimineerd tot het minimum dat nodig is, zodat de Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht en afdwingbaar blijven.

Het falen van de website om enig recht of bepaling van de Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf de datum waarop ze voor het eerst op de website zijn geplaatst en blijven van kracht totdat ze door een van de partijen worden beëindigd in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.


 

Video-editing
Terug naar Webdesign
Gerelateerde artikelen